امروز سه شنبه 11 آذر 1399
English
سه شنبه 20 آبان 1399
نشست تخصصی "گردشگری دریایی در خلیج‌فارس" برگزار شد
نشست تخصصی "گردشگری دریایی در خلیج‌فارس" توسط مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان برگزار شد.
یکشنبه 18 آبان 1399
گفتگو با دکتر سیدرضا صالحی امیری با موضوع " خلیج فارس محور انسجام ملی و تجلی‌گاه تنوع فرهنگی"
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
یکشنبه 18 آبان 1399
برگزاری چهارمین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری جهاددانشگاهی واحد هرمزگان چهارمین پانل از چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را به‌صورت مجازی با موضوع گردشگری دریایی در خلیج فارس برگزار می‌کند.
یکشنبه 18 آبان 1399
گفتگو با دکتر محمدرضا مجیدی مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره انجمن ایرانی همکاری با یونسکو در سومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران دومین گفتگوی سومین پانل از چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را به‌صورت مجازی با موضوع ابعاد سیاسی و اجتماعی خلیج فارس برگزار می‌کند.
یکشنبه 18 آبان 1399
آغاز سومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس / گفتگو با دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران سومین پانل از چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را به‌صورت مجازی با موضوع ابعاد سیاسی و اجتماعی خلیج فارس برگزار می‌کند.
یکشنبه 18 آبان 1399
گفتگو با دکتر مهدی مرتضوی با موضوع "گردشگری مجازی در خلیج فارس"
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
شنبه 29 شهریور 1399
اعتراض رسمی ایران به تغییر نام "خلیج فارس" توسط AFC
در پی تغییر نام "خلیج فارس" در اظهارات حمید مطهری در توییتر AFC، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار اصلاح این موضوع شد.
12345678910...