امروز جمعه 28 مهر 1396
حامیان همایش

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
کمیسیون ملی یونسکو
سازمان توسعه و تجارت ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ستاد گردشگری
وزارت امور خارجه
وزارت ورزش و جوانان
بانک صادرات
دانشگاه مازندران
شهرداری تبریز
انجمن مطالعات صلح
بنیاد ایران‌شناسی
انجمن علمی گردشگری ایران
انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی
هگتا(هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی)
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
دانشگاه علم و فرهنگ
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی(SID)
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
سیویلیکا