امروز جمعه 28 مهر 1396
ارکان همایش

برگزار کننده همایش:
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران

اعضای شورای سیاستگذاری:
- دکتر حمیدرضا طیبی (رئيس شورا- رئیس جهاددانشگاهی
- دكتر سعيد پورعلي (نايب رئيس شورا ودبیرهمایش- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی)
- رحیم یعقوب زاده (رییس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران)
- پروفسور جعفر جعفری(استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا)
- دكتر سيد سعيدهاشمي(معاون آموزشی جهاددانشگاهی)
- دکتر محمدرضا پورعابدی (استادیار جهاددانشگاهی)
- پروفسور پرویز کردوانی(چهره ماندگار علمی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
- دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو(رئیس دانشگاه علم و فرهنگ)
- دکتر عبدالحمید احمدی(معاون آموزش، پژوهش و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان)
- دکتر مجتبی خسروتاج(معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران)
- دکتر  شهرود امیرانتخابی(رئیس موسسه عالی آموزش علمی-کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
- دكتر غلام حيدرابراهيم باي سلامي(عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور)

کمیته علمی و داوری:
- دکتر حمید احمدی - استاد دانشگاه تهران
- دکتر سیدعلی بیگدلی- استاد بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی
- دكتر احمد پوراحمد - استاد دانشگاه تهران
- دکتر محمدرضا رضوانی - استاد دانشگاه تهران
- دکتر محمدتقی رهنمایی - استاد بازنشسته دانشگاه تهران
- دکتر زهره زرشناس - استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- دكترنسرين معظمي - استادپژوهشگاه فناوريهاي نوين
- دكتر ابراهیم مقيمي - استاد دانشگاه تهران
- دكتر محمدحسين ايماني خوشخو - دانشيار دانشگاه علم و فرهنگ
- دکتر حیدر جانعلی زاده- دانشيار دانشگاه مازندران
- دكتر حسین حاتمي نژاد - دانشيار دانشگاه تهران
- دكتر محمود جعفري دهقي - دانشيار دانشگاه تهران
- دکتر مجتبی مقصودی - دانشيار دانشگاه آزاد اسلامی
- دکتر علی اشرف نظری - دانشيار دانشگاه تهران
- دكتر سيدسعيد هاشمي - دانشیار جهاددانشگاهی
- دكترسعید پورعلی – استادیار جهاددانشگاهي
- دکتر محمدرضا پورعابدی (استادیار جهاددانشگاهی)
- دکتر ابراهیم حاجیانی – استاديار دانشگاه شاهد
- دكتر مهدي فيض - استاديار جهاددانشگاهي
- دكتر سيدعلي اكبر هاشمي راد - استاديار دانشگاه علم و فرهنگ
-دکتر سید احمد صالحی- استادیار جهاد انشگاهی
- دكتر شهرود اميرانتخابي- استاديار موسسه آموزش عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي  و گردشگري
- دکتر امامعلی شعبانی، استادیار دانشگاه مازندران
- دكتر نصرالله پورمحمدي املشي - استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
- دكتر منوچهر جهانيان- استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
- دکتر سعید گیوه چی - استاديار دانشگاه تهران
- دکتر علی حسنی - استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
- دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی - استادیار دانشگاه مازندران
- رحیم یعقوب زاده - مدرس دانشگاه علم و فرهنگ
-حمید صابر فرزام- عضو هیات علمی جهاددانشگاهي
- محمد آقاسی عضو هیات علمی جهاددانشگاهي
 -دکتر هادی رفیعی دارانی- عضو هیات علمی پژهشکده گردشگری جهاددانشگاهي
- دكتر بهروز رشيدي - عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
- علی فروغی - عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
- بابک ارسیا - عضو هیات علمی جهاددانشگاهي
- دکتر مژگان عظیمی – عضو هیات علمی پژوهشکده جهاددانشگاهی مشهد
- علی اصغر هدایتی - عضو هیات علمی جهاددانشگاهي
- دکتر زهرا پیشگاهی فرد - عضو هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
- دکتر حسن الماسی- عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- صدرا عمویی - مدرس دانشگاه علم و فرهنگ
- فریبرز فریبرزی- عضو هیات علمی جهاددانشگاهي
- دکتر ناصر رضایی- عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
- دکتر بهار بیشمی - عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

کمیته اجرایی و پشتیبانی:
دبیر کمیته اجرایی و پشتیبانی: رحيم يعقوب زاده


اعضای کمیته اجرایی و پشتیبانی:
مجتبی آهنگر
صالح صالحی
حمیده روزبهانی
    حسن دلخوش
    محمد حاتمی
    ابراهیم قدرت
گلبانو اصغری نژاد

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی:
دبیر کمیته: صدرا عمويي


اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی:
    زینب یوسفی
    مصطفي آجرلو
    علی عبدالحی
    عزت الله پوريان
    امیرحسین اسدی
    علی بختیاری
    فرزين پورمحبي