امروز پنج شنبه 1 اسفند 1398
English
محور های همایش

usa buy abortion pill

abortion pill kit click here name of abortion pill in u

 

محورهاي اصلي همايش

  • گردشگری در تعاملات بين المللی حوزه خليج فارس
  • گردشگری در منطقه خليج فارس؛ فرصت ها و چالش ها
  • توسعه پایدار گردشگری خلیج فارس و سواحل آن
  • ایده های نو به منظور شناساندن جاذبه های گردشگری خلیج فارس
  • راهبردها و فرصت هاي سرمايه گذاري گردشگری در منطقه خلیج فارستوانمندی های منطقه خلیج فارس در حوزه گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سلامت