امروز شنبه 4 اسفند 1397
English
محور های همایش

 

محورهاي اصلي همايش


-هویت ملی و خلیج‌فارس
-گردشگری دریایی در خلیج‌فارس
-چالش‌های محیط‌ زیستی در خلیج‌فارس(ابعاد، آثار، راهبردهای رفع مشکلات)
 

محورهاي ویژه همايش

-نقش راهبردی خلیج فارس در معادله های سیاسی و اقتصادی جهان
موضوعات همايش
-نام خلیج‌فارس در اسناد، مكاتبات، قراردادها، نقشه‌ها و ساير مدارك سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌های بين‌المللی
-گردشگری دريايی منطقه خلیج‌فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن
-مطالعه تطبيقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج‌فارس
-بازاريابي و تبليغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بين‌المللی در حوزه خلیج‌فارس
-بررسي و معرفی اسناد سياسي و حقوقي با موضوع نام خلیج‌فارس در معاهدات و مكاتبات بين‌المللي
-بررسي عوامل درونی و بیرونی همگرايی و واگرایی ساز در كشورهاي خلیج‌فارس
-بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در كشورهاي حاشيه خلیج‌فارس
-سير تاريخی مداخلات كشورهای بيگانه در خلیج‌فارس؛ علل، ريشه‌ها
-بررسی حكومت‌های باستانی و تاريخی در منطقه خلیج‌فارس
-بررسی و معرفی اسناد، مدارك و نقشه‌های تاريخی جزاير و بنادر خلیج‌فارس (با تأکید بر منابع غيرفارسي)
-بررسی نتایج حفريات باستان‌شناسي حوزه خلیج‌فارس(با تأکید بر حفريات و مطالعات باستان‌شناسان غيرايراني)
-نقد و بررسی دیدگاه‌های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج‌فارس
-بررسی جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان(با تكيه با جغرافیدانان و کارتوگرافان جهاني)
-بررسي راهكارهاي همكاري‌هاي كشورهاي خلیج‌فارس براي كاهش خطرات زيست‌محيطي موجود در خلیج‌فارس
-بررسي توسعه ساخت و‌سازهاي بي‌رويه حاشيه خلیج‌فارس و تأثير آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه
-تأثير جهانی‌شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم كشورهاي منطقه خلیج‌فارس
- ایمنی و حقوق گردشگران(با تأکید بر بیمه) در تورهای طبیعت‌گردی منطقه خلیج‌فارس