امروز جمعه 22 تیر 1403
English
رویداد هفتم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس برگزاری نشست میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن
هم‌زمان با 10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، رویداد هفتم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس با عنوان «میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن» به‌صورتِ حضوری و مجازی برگزار شد.

 

در این نشست دکتر حسین توفیقیان، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده باستان شناسی و دکتر شهرزاد امین شیرازی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی سخنرانی کردند. مسائل مربوط به بنادر تاریخی خلیج فارس، موارد مربوط به تخریب بنادر تاریخی، حریم بنادر و چالش‌های مربوط به مالکیت بر آن‌ها، تعرض به مواریث تاریخی موجود در خلیج فارس، باستان‌شناسی زیر آب در خلیج فارس، میراث زنده و ناملموس و مواد فرهنگی موجود در منطقه اهم محورهای سخنرانی‌ها بود. سخنرانان در پایان نشست به پرسش‌های مخاطبان پاسخ دادند.

فیلم کامل نشست از طریق رسانه تصویری رویتاب به نشانی Roytab.ir/default/details/3997  دردسترس است.

گفتنی است رویدادهای پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌ فارس توسط مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری برخی از واحدهای جهاددانشگاهی از آبان‌ماه سال 1400 برگزار می‌شود.