امروز شنبه 4 خرداد 1398
English
صادق رحمانی وصی فرهنگی دکتر اقتداری و مدیر رادیو فرهنگ:
تعیین جایزه دوسالانه دکتر احمد اقتداری در حوزه خلیج فارس

 

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(ISTTA)، صادق رحمانی وصی فرهنگی دکتر اقتداری و مدیر رادیو فرهنگ در مراسم سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس، ضمن اشاره به وصیت استاد دکتر احمد اقتداری گفت: طبق سفارش استاد اقتداری،جایزه‌ای دوسالانه با نام «جایزه فرهنگی احمد اقتداری» در حوزه خلیج فارس و جنوب‌شناسی، با داوری متخصصان و استادان دانشگاه، به تحقیقات اصیل علمی و دانشگاهی شکل خواهد گرفت تا بتوانیم با همراهی مراکز دانشگاهی، گام‌های تحقیقی بلندتری را در این این خصوص برداریم و  برای تحقق این مهم از همکاری نهادها و مراکز علمی - پژوهشی استقبال می کنیم.

لازم به ذکر است در بین تقدیرشدگان این همایش، تندیس یادبود پدر مطالعات خلیج فارس، استاد مرحوم دکتر احمد اقتداری به محمدصادق رحمانیان مدیر وصی فرهنگی ایشان و مدیر رادیو فرهنگ اهدا گردید.