امروز چهار شنبه 20 آذر 1398
English
انعکاس خبری دوازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس در رسانه ها و مطبوعات خبری
-

 

 

خبرگزاری ایسنا:

https://www.isna.ir/news/97021106395

https://www.isna.ir/news/97021106639/

https://www.isna.ir/news/97021106518/

https://www.isna.ir/news/97021206777/

https://www.isna.ir/news/97021106691/

https://www.isna.ir/news/97021106604/
 

خبرگزاری ایکنا:

http://iqna.ir/fa/news/3710238/

http://iqna.ir/fa/news/3710749/

http://iqna.ir/fa/news/3711013/

http://iqna.ir/fa/news/3711044/

http://iqna.ir/fa/news/3711082/

http://iqna.ir/fa/news/3711139/

http://iqna.ir/fa/news/3710777/

http://iqna.ir/fa/news/3710841/

http://iqna.ir/fa/news/3711107/


خبرگزاری فارس:

http://bushehr.farsnews.com/news/13970211001251

http://bushehr.farsnews.com/news/13970211001424

http://bushehr.farsnews.com/news/13970211001110

http://bushehr.farsnews.com/news/13970211000695

 http://www.farsnews.com/news/13970129001503/


جهاددانشگاهی:

http://acecr.ac.ir/fa/news/266/

http://acecr.ac.ir/fa/news/268/

http://acecr.ac.ir/fa/news/269/

http://acecr.ac.ir/fa/news/270/

http://acecr.ac.ir/fa/news/267/

 
خبرگزاری مهر:
https://www.mehrnews.com/news/4285845/

روزنامه اطلاعات: http://www.ettelaat.com/mobile/?p=78207&device=phone

روزنامه ایران: http://www.ion.ir/News/353845.html

 http://ifilmtv.com/News/Content/59342/: IFILM

صدا و سیمای بوشهر: http://www.iribnews.ir/fa/news/2117037/

شرکت پست: http://post.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=PostPortal&ItemID=140369&mid=16665&wVersion=Staging&lang=fa-IR

خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/02/12/1715984/

خبرگزاری ایرنا:

http://www.irna.ir/fa/News/82903396
http://www.irna.ir/fa/News/82902753
http://www.irna.ir/fa/News/82903385
http://www.irna.ir/fa/News/82903959
http://www.irna.ir/fa/News/82903381
http://www.irna.ir/fa/News/82903365
http://www.irna.ir/fa/News/82902760
http://www.irna.ir/fa/News/82903185